BEZMAKSAS PIEGĀDE VISIEM BUSHNELL PRODUKTIEM

Personāla apmācība

Mērķis:

Palīdzēt jaunajiem darbiniekiem ātri integrēties uzņēmuma korporatīvajā kultūrā un noteikt vienotu korporatīvo vērtību.

Nozīme:

 Uzlabot darbinieku izpratni par kvalitāti un panākt drošu ražošanu.

Mērķis:

Lai nodrošinātu katra procesa konsekvenci un iegūtu augstākas kvalitātes produktus.

Biežums:

reizi nedēļā.
Principi:

Sistematizācija (personāla apmācība ir visaptverošs, visvirziena, sistemātisks projekts visā darbinieka karjeras laikā); Institucionalizācija (izveidot un uzlabot apmācības sistēmu, regulāri un institucionalizēt apmācību, kā arī nodrošināt apmācības ieviešanu); dažādošana (darbinieku apmācībā pilnībā jāņem vērā apmācāmo līmeņi un veidi, kā arī apmācības satura un formu daudzveidība); iniciatīva (uzsvars uz darbinieku līdzdalību un mijiedarbību, pilnīga līdzdalība darbinieku iniciatīvā un iniciatīvā); efektivitāte (Darbinieku apmācība ir cilvēka, finanšu un materiālā ieguldījuma process, kā arī pievienotās vērtības process. Apmācība maksā un atgriežas, kas palīdz uzlabot uzņēmuma vispārējos rādītājus)